top of page

Dış Ticaret Danışmanlığı

Dışa açılmak isteyen fakat nereden ve nasıl başlayacağını bilmeyen firmalarımız için sağlıklı bir dış ticaret altyapısının oluşturulması ve tüm dış ticaret prosedürlerini kendileri yönetebilecek düzeye gelebilmeleri için uygulanan bir danışmanlık programıdır.

Uzmanlarımız ve firma yetkililerinin bir araya gelerek ihtiyaçlara uygun bir şekilde geliştirecekleri bu program sayesinde her firma kendi gelişim alanlarına yönelik bir yapılanma oluşturabilmektedir.

Sektör kısıtlaması olmaksızın, ürünlerini dünya pazarlarına açmak isteyen firmalara , yurtdışındaki pazar paylarını ve rekabet gücünü arttırmak isteyen firmalar ve yurtdışı satış maliyetlerini azaltmak, yurtdışından tedarik ettiği ürünleri sürekli aynı kalite ve ucuzlukta tedarikleme yapmak isteyen firmalara verdiğimiz bir hizmetimizdir.

  • Dış ticaret danışmanlığı yaptığımız firmalara, ürünlerini dış pazarlarda satışı için en ekonomik ve hızlı yöntemleri sunmaktayız.

  • Firma içi ve firma dışı işlemlerle kurumsal gelişim sağlanırken, bilimsel çalışmalarla yapılan Pazar araştırmaları sayesinde firma ve ürün için dünya pazarlarında swot analizi çıkarılmaktadır. Bu analizlere göre kurulan stratejik plan çerçevesinde ürünler dünya genelinde yaygın network ile pazarlanmaya başlamakta ve düzenli raporlama ile firma bilgilendirilmektedir.

  • Bunun yanı sıra firma adına dünya genelinde sektörel fuarlar ve yayınlar takip edilmekte ve periyodik sektörel raporlama yapılmaktadır.

  • Müşterilerimiz ile alıcıları direkt görüştürüyor, satışlarını direkt yaptırıyoruz. Böylelikle firmalar dış ticaret yapma kabiliyetlerini de geliştiriyor ve kurumsal hafızaya da aynı zamanda sahip oluyorlar.

  • Alıcı ile satıcı arasındaki para trafiğine kesinlikle girmiyoruz. Firma yurtdışından tahsilatını direkt kendi banka hesabına yapmaktadır. Böylelikle firmaya nakit kolaylığı sağlıyor, likidite sorunlarına yardımcı oluyoruz.

  • Firmanın tüm satış prosedürlerini, yüklem ve gümrük işlemlerini ve takibini yapıyoruz. Böylelikle firmaya ek yük getirmiyor; zaman ve para kazandırıyoruz.

  • Firmanın personeline imkanlara dahilinde eğitimler vererek, firmanın sürekli gelişimine katkıda bulunuyoruz.

bottom of page