top of page

1) Bu yasadan kimler yararlanabilir?Kendilerinin Sefarad kökenli, yani İspanya'dan ayrılmış Yahudiler soyuna ait olduklarını ve aynı zamanda İspanya ile bir özel bağlantıları olduğunu ispat edebilenler, İspanya'da ikamet etmeseler dahi müracaat edebileceklerdir. 
 

2) Sefarad olmayan Yahudiler bu yasadan faydalanabilecekler mi?Hayır. Bu yasa tamamen Sefarad Yahudiler için düzenlenmiş olup, İspanya kökenli Yahudi soyuna ait olmayan ya da oldukları halde bunu ispat edemeyenler bu kanundan faydalanamayacaktır. Ancak İspanya kanunlarına göre gerekli niteliklere haiz olan herhangi bir kişinin, örneğin ikamet ettikten sonra alınabilecek vatandaşlık gibi, vatandaşlığa kabul yolları hep açıktır.

3) İspanya ile bir bağı olduğunu ispat edemeyen Sefaradlar vatandaşlığa başvurabilir mi?Hayır. Sefarad kökenli olmanın yanında aynı kişinin, İspanya ile bir bağı olması yani iki niteliğe aynı anda haiz olması gerekmektedir. Bu niteliğin değerlendirilmesi noterin tasarrufundadır.

4) Şu anda sahibi bulunduğum vatandaşlıktan çıkmam gerekecek mi?
İspanya'da eski İspanyol sömürgeleri olan Latin Amerika, Yeni Gine, Filipin, Portekiz, Andorra dışındaki ülkelerin vatandaşlarına çifte vatandaşlık hakkı tanınmamaktadır. Ancak yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle Sefarad Yahudileri de yukarıdaki kabul edilenlerin listesine eklenmiş olup, onlar da ayni hakka sahip olacaklar ve çifte vatandaş olabileceklerdir.

5) Bütün gerekleri yerine getirdiğim halde, İspanyol vatandaşlığına alınacağım kesin midir yoksa kabul edilmeme gibi bir olasılık mevcut mudur?
Yasanın gerekleri olan Sefarad kökenli olma ve aynı zamanda İspanya ile bağlılığınızı sürdürme verileriniz noter tarafindan değerlendirilecek olup, noterin yapacağı bu işlem vatandaşlık elde etmek icin kaçınılmazdır. Ancak yine de bu vatandaşlık, noter tarafindan değil, en son aşamada, tüm gerekli verilerin doğruluğunu kabul edecek olan Adalet Bakanlığı evrak kayıt ve Noterler Genel Müdürlüğü tarafindan talep sahibine verilecektir. Vatandaşlığa alınmama durumunda itiraz hakkı mevcuttur.
 

6) İspanya'daki gerekli  işlemleri  tamamladıktan sonra ne kadar süre beklemeliyiz?
Adalet Bakanlığı'nın Evrak Kayıt ve Noterler Genel Müdürlüğü'nün üstleneceği bu işlemin neticelendirmesi maksimum bir yıldır. Vatandaşlığa hak kazanmış kişilerin de en geç bir yıl içinde nüfus memurluğunda kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Bu işlem İspanya elçiliği veya konsolosluklarında yapılabilecektir. Bir yıllık süre aşımı durumunda elde edilmiş haklar kaybedilecektir.

7) Ebeveynlerimin biri Sefarad diğeri değil, veya Yahudi bile değil. Müracaat hakkım var mı?
Evet.

8) 100€ degerindeki harç mecburi midir ve sadece bu Sefarad yasasına mı uygulanmaktadır?
Evet mecburidir. Ancak sadece bu kanun icin geçerli degildir. Sefarad olsun veya olmasın, ikamet ettikten sonra alınabilecek vatandaşlık türünde dahi 100€ harç uygulanacaktır.

9) Ailemin bütün fertlerinin İspanya'ya seyahat etmesi gerekiyor mu?
18 yaşından küçüklerin şahsi varlığı gerekmemektedir. Velileri onlar adına işlem yapabilecektir
 

10) Cervantes enstitüsü dil yeterlilik belgesi şart mı?
​Ana dili İspanyolca olan ülkelerin vatandaşları için istenmemektedir. Ancak İspanyol kültürü yeterlilik belgesi herkes için talep edilmektedir. Reşit olmayanlar bu belgelerden sorumlu değildir.

11) Sınavlar zor mu? 
Talep edilen DELE. A2 dil yeterlilik sınav örneklerini internette bulabilirsiniz. Düşük bir seviyedir. Ladino bilenler için sorun teşkil etmez. İspanyol kültürü ile ilgili sınavda ise, edindiğimiz bilgilere göre, belli bir kitapçıktaki soruları öğrenip yanıtlamak yeterli olacaktır. Ancak yine de tüm detayları Cervantes Enstitüsü'nden edinebilirsiniz.
 

12) Tüm bu işlemler bana ne kadara mal olacaktir?
Şahsi harcamalarınız, gerekli evrakların elde edinimi ve apostilli tercümesi, alabileceğiniz profesyonel destek servisi,  100€ luk harç, İspanya'daki noter servisi ücreti (henüz belirlenmemiştir) ve gireceğiniz sınavların ücretlerini hesaplamanız gerekmektedir. Sınav bilgileri için bulunduğunuz ülkenin Cervantes Enstitüsüne başvurabilirsiniz.

13) İspanya'ya kaç kez seyahat etmeliyim?
Sadece bir kere. O sırada harcınızı yatırmanız ve noterde mevcudiyetinizi göstermeniz gerekmektedir. Sonraki işlemlerde şahsi mevcudiyet gerekmemektedir.

bottom of page